Foto


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Azərbaycan Neft Akademiyasının "Gənclik" mahnı və rəqs studiyası________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Azərbaycan Turizm İnstitutunun 2010-2011-ci illərdə qapısının üstündə olan işarə